MTÜ Peeteli kiriku
sotsiaalkeskus

Suur tänu Sinu annetuse eest!

Tea, et see on väga vajalik ja leiab head kasutust.
Jumal Sind rohkelt õnnistagu!