MTÜ Peeteli kiriku
sotsiaalkeskus

Perede toetamine

Toetame raskustes olevaid lastega peresid. Perede esmane ning põhiline toetaja on keskuse sotsiaaltöötaja, kes loob lapse ja perega kontakti ning suhtleb lapse jaoks oluliste sotsiaalvõrgustike liikmetega. Sotsiaaltöötaja nõustab lapsevanemaid ja aitab erinevate taotluste vormistamisel, arstide ja tugispetsialistide juurde aegade saamisel, toetuste taotlemisel, koolituste leidmisel, dokumentide tõlkimisel jne. Kodus tehniliste vahendite puudumisel on lapsevanematel võimalik kasutada keskuse arvutit ja printerit.

Vahel on ka vanematel endil olnud lapsepõlves ebapiisav toetusvõrgustik, mistõttu nad vajavad nõustamist ja tuge oma pere elu korraldamisel ning paremaks lapsevanemaks saamisel. Sotsiaaltöötaja koos teiste keskuse meeskonna liikmetega aitab lapsel lahendada konflikte koolis, sõprade vahel ja lastevanematega suhtlemises. Võimalusel jagame peredele ka toidu- ja humanitaarabi. Erandolukordades oleme pakkunud lastega emadele elamispinna puudumisel või perevägivalla puhul ajutist elamisvõimalust.