MTÜ Peeteli kiriku
sotsiaalkeskus

Päevakeskus

Meie päevad on täidetud erinevate ettevõtmistega. Pakume lastele igapäevaselt sooja lõunat ning keskuse kasvatajad, õpetajad ning vabatahtlikud aitavad lapsi koduste ülesannete tegemisel. Lastel on võimalik tegeleda erinevate arendavate tegevustega, mis korraldatakse vastavalt hetkel keskuses olevate laste huvidest, võimetest ja vajadustest lähtuvalt. Lapsed saavad keskuses tegeleda käsitööga, laulda, tantsida, mängida ja teistel erinevatel viisidel aktiivselt aega veeta. Peame oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja erinevate keelte ning kultuuride tundmaõppimist. Sageli on toetust saavate laste kodune keel vene keel ning meil on väga hea meel, et lapsed saavad Peetelis eesti keelt õppida ja praktiseerida.

Keskuses on õppeköök, kus lapsed saavad kasvatajate juhendamisel söögitegemist õppida. Õppeköök on aktiivses kasutuses ka õhtuti ning nädalavahetusel, kui keskuse põhiköök ei tööta ning lapsed valmistavad endale kasvatajate ja vabatahtlike abiga ise süüa. On võimalik kasutada duširuumi ja pesumasinat. Kuna keskus töötab ööpäevaringselt, siis saavad lapsed tulla alati Peetelisse kui neil on mõni mure või kõht tühi.