MTÜ Peeteli kiriku
sotsiaalkeskus

Noorte toetamine

Noorsootöö Peeteli kiriku sotsiaalkeskuses toimub läbi regulaarsete kohtumiste, noorte jaoks oluliste teemakäsitluste ja põnevate väljasõitude kaudu. Lähtume keskuses käivate noorte huvidest ja vajadustest. Igal noorel on soovi korral võimalik saada nõustamist ja tuge erinevates küsimustes nagu näiteks õppimine või mõni muu isiklik teema. 

Sotsiaalkeskuse üheks prioriteediks on noorte sotsialiseerimine, iseseisva toimetuleku ja tööoskuse arendamine. Anname keskuses käivatele lastele võimaluse ennast ja oma võimeid turvalises keskkonnas tundma õppida ja proovile panna. Noored on osalenud vabatahtlikena mitmesugustel heategevus- ja suurüritustel. Koostöös meie partneritega on noored aidanud abivajajaid nagu nt. eakad, puuetega inimesed ja kodutud. Nad on saanud täiskasvanute juhendamisel töökogemust erinevates ettevõtetes, keskuse igapäevastes tegemistes ja laagrites. Kaasame noori matkadel ja väljasõitudel ning anname võimaluse võtta jõukohast vastutust. Paljud nendest noortest, kellega töötame, on sotsiaalkeskusesse tulnud lastena ja õpingute jätkudes ning lisatoetust vajades, oleme püüdnud neile seda ka pakkuda. Sageli näeme, et Peeteli kiriku sotsiaalkeskusest elluastunud noored on jäänud sõpradeks ja käivad hiljem omavahel perekonniti läbi.

"Ära karda, sest mina olen sinuga; ära vaata ümber, sest mina olen su Jumal: ma teen su tugevaks, ma aitan sind, ma toetan sind oma õiguse parema käega!"