Päevakeskus

MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus tegeleb väiksemate võimalustega, eelkõige muukeelse elanikkonna sotsiaalse integreerimisega Eesti ühiskonda, pakkudes nii moraalset kui materiaalset tuge. Peeteli sotsiaalkeskuse töö on suunatud eelkõige riskigrupi lastele ja –noortele, suunates neid tagasi õppetööle, kaasates neid aktiivselt ühisüritustesse. Peamisteks eesmärkideks, sotsiaalne integratsioon ning kuritegevuse ennetamine.

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskusesse on loodud päevakeskus, mis tegeleb probleemsete laste ja noortega, kes on pärit vähekindlustatud peredest. Sotsiaalkeskuses on loodud tingimused nii enda kui oma riiete pesemiseks ning võimalus saada iga päev sooja toitu. Samuti pakume materiaalset abi puhaste riiete, koolitarvete, ravimite, hügieenitarvete jms näol. Päevakeskus on avatud 6 päeva nädalas:

E-R 14.00 - 18.00
L 11.00 - 15.00

Päevakeskuse päev algab ühise lõunasöögiga, misjärel tegelevad laste ja noortega sotsiaaltöötajad ja vabatahtlikud, aidates lapsi koolitöös ning korraldades erinevaid eakohaseid arendavaid ettevõtmisi. Nii on lavastatud erinevaid etendusi, õpitud tantse, laule, pillimängu, samuti tegeletud spordiga. Peeteli päevakeskuses töötab viiel päeval nädalas ka õpetaja, kes pakub individuaalset abi suuremate õpirasustega lastele.

Päevakeskuses on loodud võimalused mängimiseks, puhkamiseks, õppetöö tegemiseks, arvuti kasutamiseks. Korraldame ka huvitavaid ühisüritusi, käies teatris, kinos, uisutamas või ujumas, vaheaegadel matkamas ning laagrites.

Info kantseleist 677 4444