Uus noortekodu

Kui Peeteli keskus oli paar aastat töötanud mõistsime, et paremate tulemuste saavutamiseks vajame nii tänapäeva nõuetele vastavaid eluruume kui ka ruume kus noored saaksid omandada esmaseid töökogemusi, tegeleda spordi ja erinevate huvialadega.

2002. aastal algatas EELK Tallinna Peeteli kogudus koos MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskusega detailplaneeringu, et ehitada kogudusele kuuluvale kinnistule Preesi tn 7 uus noortekodu. Täna on hoonestamata kinnistu osa kasutusel tasulise autoparklana.

Sihtgrupp

  • noored, kelle koolitee on katkenud või on oht selle katkemisele ning kelle kodune ja majanduslik olukord ei toeta või ei võimalda hariduse omandamist

Õppeklassid ja ruumid vaba aja sisustamiseks.

Riskinoorte rehabilitatsioonis on õppimise ja turvalise elukeskkonna kõrval väga oluline osa praktiliste tööoskuste arendamisel ja huvitegevusel. Meie uude keskusesse on planeeritud keevitusklass, puidu- ja metallitöökoda, arvutiklass, käsitöö- ja õmblusklass, muusikaklass ja spordiruumid. Usume, et seal omandatud oskused tõstavad noorte konkurentsivõimet tööturul ja aitavad neil kujuneda oma eluga iseseisvalt toimetulevateks kodanikeks.

Noortekodu

Noortekodus elamise eeltingimuseks oleks noore soov jätkata õpinguid koolis. Kokku on planeeritud elamisruumid 24 noorele. Majas on nii ühetoalised kui ka peretüüpi korterid mis on varustatud eraldi vee- ja elektrimõõtjatega, et õpetada noortele iseseisvaks eluks vajalikke toimetulekuoskusi.

Olukord 2012. aasta kevadel

Kooskõlastame detailplaneeringut kohaliku omavalitsusega.