Tänavatöö

Tänavatööd me enam ei tee. Kuid see annab väga hea ülevaate, mida me tegime ja on killuke meie ajaloost.

---------

Peeteli kogudus alustas riskilaste ja –peredega tööd 1997. aastal.

Tänavatöö peamisteks eesmärkideks on:

 • leida Põhja-Tallinna linnaosa käitumisprobleemidega ja vaesusriskis lapsi, noori ning peresid. Arendada nende toimetulekuoskusi ning aidata neil pöörduda tagasi tavapärasesse ühiskonnaellu
 • toetada ja nõustada riskilaste vanemaid, parandamaks ja tugevdamaks perekondlikke suhteid
 • parandada riskiperede toimetulekut

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse tugiisik:

 • teavitab lapsevanemaid nende seaduslikest võimalustest, kohustustest ja õigustest
 • pakub nõustamist lapsevanematele sobivate kursuste või töökoha leidmisel
 • loob/tugevdab sotsiaalset võrgustikku, hoides kontakti lapse, kooli, lastekaitse ning vanematega
 • aitab koolist eemalejäänud noorel pöörduda tagasi koolikohustuse täitmisele; toetab haridustee alustamist või jätkamist
 • aitab leida lapsele kohta lasteaias
 • teeb kodukülastusi

Tänavatöö raames:

 • regulaarselt jagatakse pakke toidu ja esmatarbevahenditega (hügieeni-, koolitarbed, ravimid jne)
 • pakutakse informatsiooni erinevate abisaamisvõimaluste kohta
 • toimub kord kuus kirikusaalis humanitaarabi korras saadud riiete jagamine
 • on lastevanematel võimaldatud kasutada Peeteli sotsiaalkeskuses dušši ja pesumasinat igal neljapäeval kell 11.00-18.00

Laste ja noortega tegeletakse aktiivselt päevakeskuses, aidatakse õppetöös, toimuvad erinevad üritused, nagu näiteks uisutamas käimine, ujula külastamine, tähtpäevadega seotud üritused, (emadepäev, isadepäev, lastekaitsepäev) matkamine, laagrid nii kodu- kui ka välismaal.