Saaremaa laagrikeskus

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskusel on oma kinnistu Saaremaal Laimjala vallas, mida alates 2001. aastast on arendatud koos sõpradega Hannover Waldorf koolist, kus pandi algus õpilaste projektile "Elagu Elu" ("Es lebe das Leben"). Projekti eestvedajaks on kõik need aastad olnud Hannoveri kooli endine õpetaja Ulrike Langescheid, kes on töötanud ka Tallinna Vabas Waldorfkoolis õpetajana. Igal aastal vähemalt korra on Hannoveri kooli õpilased käinud koos oma õpetajate Henning Stricksi ja Wolfgang Kelwingiga laagripatsi välja ehitamas. Praeguseks on laagripaigas kaks suvemaja, köök ning mõned abihooned. Saaremaa laagriplats on saanud Peeteli laste jaoks omamoodi maakoduks, kus nad ka ise remondi- ja igapäevatöödes kaasa aitavad.

Saaremaa laagrikeskus