Laagrid ja matkad

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus korraldab koolivaheaegadel lastele ja noortele seikluskasvatuslikele meetoditele tuginevaid laagreid ja väljasõite. See on õppimine läbi tegevuse ning samas hoiab noori eemal neid ümbritsevast tavapärasest keskkonnast, võimaldades neil aega veeta organiseeritult sotsiaaltöötajate ja vabatahtlike järelevalve all.

Laagri käigus arendatakse noorte toimetulekuoskusi, meeskonnatööd ja sotsiaalseid oskusi, mis aitavad noort mitmekülgselt arendada. Üheks laagrite korraldamise eesmärgiks on noorte negatiivsete harjumuste muutmine. Laagrite ülesanded ja tegevused koostatakse vastavalt noorte oskustele ja võimetele.