Tere tulemast!

MTÜ Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus asutati 1. jaanuaril 2000. a. Asutajateks olid EELK Tallinna Peeteli Kogudus, kus tegeleti riskilaste ja –perede aitamisega alates 1997. aastast, MTÜ Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskus, MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühing "Ohvriabi" ja EELK Kriminaaltöö Keskus. Täna pakume õpilas- ja noortekodus elamisvõimalust maksimaalselt 12 lapsele ning päevakeskusest saab toetust ca 25 last.

Sotsiaalkeskuse visiooniks on terve ja turvaline ühiskond, kus kirikul on selge roll ja positsioon oma ülesande täitmiseks. Kirik on juba oma loomult sotsiaalne, teeniv ning juhendav. Seetõttu algas Peeteli erinoorsootöö koguduseliikmete vabatahtlikust tegelemisest tänaval aega veetvate ning sageli mahajäetud majades ja garaažides elutsevate noortega, kes olid omandamas antisotsiaalset elulaadi ning olid ohtlikud nii iseendile kui teistele.

Millega saame aidata

Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuses pakutakse riski- ja vähekindlustatud perede laste ja noorte probleemidele lahendusi järgmiselt:

 • igapäevase sooja lõuna pakkumine ja vajadusel ning võimalusel pere toetamine toiduainetega
 • abi jalanõude, riiete ja koolitarvete muretsemisel
 • laagrite, matkade, jt. spordi- ja kultuuriürituste korraldamine ning suunamine treeningutesse ja huviklubidesse
 • teatud juhtudel õppetoetuse maksmist noortele, kes on motiveeritud haridust omandama ja kelle kodune toetus on puudulik
 • motiveeritud lastel ja noortel, kelle kodune olukord ei võimalda või ei toeta hariduse omandamist on võimalik keskuses elada. Eeltingimuseks on soov ja valmisolek jätkata haridusteed.
 • koolist välja langenud või langemisohus noorte nõustamine kooli tagasipöördumisel, võrgustikutöös pere, kooli ja sotsiaalhoolekande osakonnaga
 • Peeteli keskuses on võimalik elada, kui lapsevanem näiteks haiglaravil või kinnipidamisasutuses viibib.
 • korduvalt on kirikus pakutud lühiajalist elamisvõimalust peredele, kes on elamispinna kaotanud (1-2 kuud)
 • sõltuvusaineid tarvitavate noorte suunamine Tallinna Lastehaigla võõrutusosakonda ja hilisem koostöö võõrutusosakonnaga (testidele suunamine, võrgustikutöö pere, kooli, lastekaitse, arstide ja psühholoogidega)
 • regulaarsed järelaitamistunnid
 • pesumasina, duši ja sauna kasutamine
 • päevakeskuse külastamise võimalus (arvuti ja Interneti kasutamise võimalus, lauatennis, koroona jne.)
 • kui on võimalik, siis püütakse leida noorele tugiisik ja sellest on paljudel juhtudel olnud väga suur abi noore kujunemisel iseseisvalt toimetulevaks kodanikuks
 • eesti keele õpetamine läbi igapäevase suhtluse muukeelsetele noortele