EELK Tallinna Peeteli Kogudus


Info


Järgmine LEERIKURSUS toimub vahemikus september - detsember! Kokku u 10 tundi.

Läbitavad teemad: Jumal ja jumalateenistus, usk ja usutunnistused, õndsuslugu ja õndsakskiitmised, palve, Meie Isa palve, pühakiri, 10 käsku, kirik, kirikuaasta ja kirikulugu, inimene ja eluring.
Teata oma osalemisesoovist tallinna.peeteli@eelk.ee või alo.martinson@eelk.ee
Kursuse lõpetamisel soovijatele leeritunnistus, ristimine, konfirmatsioon

************************************************************************

Peeteli kogudusel on uus õpetaja
12.9.2016 kinnitas EELK Konsistoorium Peeteli koguduse 04.09.2016 täiskogu otsuse, millega valiti kogudusele uus õpetaja.
Peeteli koguduse uueks õpetajaks on alates 04.09.2016.a. Alo Martinson.
Alo Martinson ordineeriti peapiiskop Urmas Viilma poolt EELK preestriks 31.oktoorbril 2015.a. Tallinna Toomkirikus.
Alates 01.01.2016.a. on Alo Martinson olnud Peeteli koguduse abiõpetaja.

31.oktoobril 2016.a. pühitses piiskop Einar Soone õpetaja Alo Martinson'i koguduseõpetaja ametisse.
Pühitsemise jumalateenistusel assisteerisid praost Jaan Tammsalu ning õpetajad Ove Sander, Veli-Pekka Järvinen ja Avo Üprus.

***************************************************************************************

EELK Tallinna Peeteli koguduse nimekirjas (vanasti nimetati seda hingekirjas olemiseks) on  264 inimest ehk hinge. Hingekirja kantakse ka ristitud lapsed ja teistest kogudustest üle tulnud täiskasvanud koos lastega.  Hingekirjas olevatest on  liikmeannetuse 2014 aasta eest teinud 64 inimest.

Teatavasti saab inimene koguduse liikmeks ristimise kaudu. See aga ei taga veel kõiki õigusi. Alles leeriõnnistamisega saab inimene ka kohustused, mille täitmine  tagab talle õigused. Kohustuste hulka kuuluvad igaaastane osalemine armulaual (millele eeldame pihti või hingehoidlikku vestlust vaimulikuga) ning koguduse tegevuse toetamine liikmeannetusega, millele Kirikukogu on seadnud soovitava miinimummäära 1% aastatulust.  Õpetajal on õigus koguduse liiget majanduslikel põhjustel ka  liikmemaksust vabastada. Kohati on säilinud ka vana hea komme maksta kogudusele kümnist ehk kümnendikku tulust. Kuna kogudused on isemajandajad ning nende usulist ja hingehoidlikku tegevust ei toetata riigieelarvest, siis sõltub heaolu ja toimetulek otseselt annetustest. Küll aga saab koguduse juhatus kirjutada projekte ning taotleda toetust nende realiseerimiseks ja kirikuhoone renoveerimiseks.
Kui tullakse üle mõnest teisest kogudusest elukohavahetuse, abiellumise või muul põhjusel, siis tuleb sellest teavitada ka kogudust, millest  lahkutakse. Selleks on soovitav tulla uue elukohajärgse koguduse õpetaja juurde, kes vormistab mõlema osapoole allkirjaga kirikutähe nõudmise ehk teate, mis saadetakse liituja eelmise koguduse õpetajale.  Too omakorda kinnitab omapoolse kirikutähega inimese isikuandmeid ja täisõiguslikuks kiriku liikmeks olemist ja liikmemaksu tasutust või mittetasutust. Seejärel  kantakse sooviavaldaja koguduse nimekirja ning lisatakse eelmise koguduse liikmearvestusse märge lahkumise kohta.
Täiendavat teavet saab koguduse kantseleist telefonil 6774444 või õpetaja Avo Üpruselt 50 20 857 Samas võib soovija end registreerida leerikooli ning jätta oma kontaktandmed. Ühendust võetakse 48 tunni jooksul.

***************************************

Peeteli koguduse juhatus ja täiskogu arutasid koguduse õpetaja Avo Üpruse ettepanekut vastu võtta järgmine suur väljakutse: rajada Harku valda, Harkujärvele oma tütarkogudus. Mõnda aega tühjana seisnud kirikuhoone ootab renoveerimist ja sihipärast kasutamist. See mõte tundus mõistlik. Tasapisi hakkasid asjad arenema ning nüüd on suur rõõm teatada, et 28.09 kell 17.00 pühitses EELK Peapiiskop Andres Põder kirikuhoone (Kiriku tee 2, Harkujärve) ning kui Jumal lubab, siis asub Peeteli koguduse õpetaja teenima kahes kirikus: Pelgulinnas ja Harkujärvel. Hoiame üksteist ikka eestpalves.

Ps 84  „Kui armsad on Sinu hooned, Issand ...“

Harkujärve tütarkogudus: www.inglitiib.eu  

***************************************

Ülestõusmispühade jumalateenistusel (20.04.2014) mälestati hukkunud kaiseväelasi ja korjandus edastati Vigastatud Sõjameeste Ühingule. Kaasa teenisid kapten Alo Martinson ja major Raivo Nikiforov. Naiskodukaitsjatelt sai Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranide toetuseks igaüks soetada endale Sinilille märgi. Osalesid meie koguduse ajateenijad Kalev Kello ja Aleksei Virmand. Vaata ka galeriid!

***************************************

«Su nägu kõlab tuttavalt» seitsmendas saates kehastas Maia Vahtramäe Siiri Sisaskit ja esitas laulu «Ma ei maga, ma ei söö». Oma auhinna 1000 eurot, annetas ta Peeteli koguduse turvakodule. Oleme Maiale väga tänulikud!

*************************************** 

08.11.2013 allkirjastati leping Peeteli tornikella paigaldamiseks. Julgeme uskuda, et Pelgulinna rahvas kuuleb kella kõla veel enne jõule. Tornikella paigaldab meister Toomas Mäeväli.

 Vaata ka galeriid!

                                  ****************************************

 

OMAMOODI TALGUD

30.04.2010-1.05.2010

Peeteli kiriku talgupäev jaotus koguni kahele päevale. Kui reedel korraldati Koplis suurejooneline vabaõhukontsert koos sõna kuulutamisega ligi kolmesajale inimesele, siis laupäeval olid kirikusse oodatud lastega emad vähekindlustatud peredest. Emasid ja lapsi kokku oli kirik täis, kümneid lapsi tuli altari ette õnnistamisele. Nii kontserdil kui Jumalateenistusel teenisid muusikaliselt perekond Ozolins Lätist (tshello, viiul, kitarr, saksofon ja kirikus ka klaver), kes esitasid vaimulikku ja klassikalist muusikat. Liturgideks olid Eha Kraft ja Avo Üprus, oikumeenilist laadi teenistus peeti mitmes keeles. Vaimuliku tunnistuse andsid Peeteli pikaajalised koostööpartnerid Norrast. Kultuuri- ja palvetalgutel söödi ka ühises katlas valmistatud mulgi putru ning anti vajaduste kohast abi.

Vaata ka galeriid!

 

                                 
********************************************